U Ekonomsko trgovinskoj školi u toku je Akademija kuvarstva

Kikindska Ekonomsko trgovinska škola je jedna od retkih škola u Srbiji, kako je navela pomoćnica gradonačelnika Stanislava Hrnjak, koja ima mogućnost da dokaže sprovođenje dualnog obrazovanja. Jedan od tih primera su učenici kuvarskog smera, koji ovih dana završavaju prvu fazu edukacije, u okviru saradnje Ekonomsko trgovinske škole i Kuvarske asocijacije iz Dalmacije.  Regionalna saradnja traje od 2015 i predstavlja sprovođenje osnovne ideje da se mladi ljudi što kvalitetnije obrazuju u okviru profila, koji su izabrali, dodala je ona. U okviru edukacije, kako je rekao  direktor škole, Tomislav Bartolić, u planu je i da se najbolji učenici u generaciji  prvih razreda, smer kuvar,  na neki način i nagrade, kroz mogućnost nastavka usavršavanja, koje će biti organizovano u Dalmaciji, kroz sedmodnevnu praksu.

Pohvaljujući tehničke uslove za usavršavanje učenika, u Ekonomsko trgovinskoj školi, gost iz Kuvarske asocijacije Dalmacije i član Saveza Kuvara mediteranskih i evropskih regija, Nikša Ivičević je dodao i da se iz godine u godinu kod učenika primećuje veća zainteresovanost za gastronomiju.

Akademija nije svedena samo na dalmatinsku kuhinju, već obuhvata i čitav Mediteran, što upućuje na to da se mladi kuvari pripremaju za širi opseg znanja, kada su kulinarski speciojaliteti u pitanju, rekao je i nastavnik kuvarstva, u ovoj školi, Milan Maletić.

Učenici, koji su pokazali veliko interesovanje, a pre svega umešnost, ali i primenu znanja Predrag Tenkeš, Jelena Lisica i Nikola Jesić smatraju da je mogućnost da se okušaju u pripremi dalmatinskih specijaliteta, kako na domaćem terenu, tako i u gostima, iskustvo koje će moći da primene. Projekat, koji je podržala lokalna samouprava traje tri godine, što znači da će Akademija za edukaciju  kuvara biti prisutna u kontinuitetu kroz razne aktivnosti, u okviru kojih će učestvovati učenici kuvarskog  smera, Ekonomsko trgovinske škole.