U Centru za stručno usavršavanje održan sastanak povodom plana stručnog usavršavanja za ovu školsku godinu

U Centru za stručno usavršavanje održan sastanak povodom plana stručnog usavršavanja za ovu školsku godinu