U Centru za stručno usavršavanje Mejkers klub, Park nauke dobio još dva eksponata