Tribina “Nasilje u školi, čija je odgovornost”

Tribina namenjena prosvetnim radnicima, pod nazivom “Nasilje u školi, čija odgovornost” održana je u CSU. Cij organizovanja ovakve tribine je pronalaženja što boljeg pristupa saradnji obrazovnih ustanova i roditelja učenika, u rešavanju problema školskog nasilja.

 

Vesti o vršnjačkom nasilju, pristižu svakodnevno. Ono je sve drastičnije i neočekivanije ipredstavlja nepresušni materijal za crne hronike u kojima čitamo o brutalnom ponašanju dece, koja još nisu postala ljudi. U 21. veku se suočavamo i sa elektronskim vidom nasilja, koje u sebi sadrži i seksualno i psihičko nasilje i diskriminaciju. Odgovornost je na svima, kako na roditeljima tako i na prosvetnim radnicima, ali i samoj deci mišljenja je profesor i predavač na tribini, „Nasilje u školi, čija je odgovornost“ koja je održana za prosvetne radnike u CSU, Dalibor Simonović.

 

-Škole rade preventivno kako ne bi došlo do nasilja među vršnjacima i veoma je  bitno interventno da se deluje kada je to potrebno. Nasilje je zajednička odgovornost roditelja, škola i medija. Roditelji i nastavnici  su na istoj strani i zato je neophodno postojanje poverenja među njima.

Ovakve tribine često su osmišljene za prosvetne radnike, a od nedavno, predavači su počeli i da održavaju slične tribine i za roditelje, što bi moglo bar delimično da ima uticaja na rešavanje postojaće situacije.

Prema anketi, koju smo snimili u našem gradu, većina sugrađana smatra da danas deca nisu ispravno vaspitana, što može biti preduslov i za nasilno ponašanje kod pojedinaca. Istraživanja koja je sprovodio Unicef pokazuju da je većina učenika makar jednom bila izložena nekom obliku vršnjačkog nasilja, a najzastupljeniji su verbalno nasilje, spletkarenje i širenje laži, a zatim i pretnje i zastrašivanja.