Tretman protiv krpelja i komaraca

Vremenske prilike pogodovale su razmnožavanju krpelja, a ovo doba godine idelano je za njihovo suzbijanje. Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj ističe da je organizovan tretman protiv komaraca i krpelja.

-Bez obzira na sve uslove koje smo imali tokom vanredne situacije mi smo odradili suzbijanje krpelja. Obuhvaćena je površina od 20 hektara, ali ove godine prvi put nisu tretirana izletišta: Simićev salaš i Vodice jer za tim nije bilo potrebe. Krpelji su suzbijani na gradskom trgu, na Starom jezeru, u Velikom parku, Mikronaselju, šetalište za pse , sva dečija igrališta – kaže Miroslava Krnić.

Suzbijanje komaraca od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine odrađen je od 28. do 30. aprila Ovom prilikom tretirane vodene i teže dostupne površine poput kanala, priobolja. Larvicidno je tretirano sa zemlje 80 hektara i aviotretmanom obuhvaćeno je 150 hektara.Još jedan tretman krpelja biće organizovan krajem meseca sa čim će biti završena prolećna sezona suzbijanja ovih insekata. Komarci će biti suzbijani sukcesivno do kraja septembra. Svake dve do tri nedelje planirani su tretmani larvicidnih ili adulcitidnih formi komaraca u zavisnosti od brojnosti.