Trening kamp za obuku instruktora za ronjenje sa osobama sa invaliditetom

Ronilački klub „Orka“ je na bazenima SC „Jezero“ organizovao Međunarodni trenin kamp za obuku instruktora i ronilaca za ronjenje sa osobama sa invaliditetom. Na kursu su osim domaćina bili i ronioci i instruktori iz Italije, Rumunije i Federacije BiH.

Obuka Instruktora i ronilaca sa osobama sa invaliditetom održana je u kontinuiteti i u trajanju od tri dana. Instruktori su kroz obuku stekli potrebna iskustva kako bi mogli na pravi način i da razumeju potrebe osobe sa ninvaliditetom Ronilački klub „Orka“ kroz ovaj trodnevni kamp nastavlja sa obukom, rekao je predsednik “Orke” i instruktor ronjenja Stojan Bogosavljev:

 

 

 

-Sada trenutno radimo sa Međunarodnom asocijacijom.  Obuka teče po planu, radimo pokazne vežbe u kojima učestvuju sami instruktori, ali  iosobe sa invaliditetom.Ovom obukom Orke postaju deo međunarodne asocijacije za ronjenje sa osoba sa invaliditetom.

 

HSA je ronilačka asocijacijaposvećena poboljsanju fizičkog i društvenog blagostanjaosoba sa invaliditetom, kroz ronjenje. Ovu Asocijaciju čini preko 4000 instruktora i asistenata u više od 45 zemalja. Posvećena je obezbeđivanju uslova de se osobi sa invaliditetom pruže iste mogućnosti da dobiju kvalitetnu obuku, sertifikat u ronjenu kao osobe tipične populacije. Trener  i instruktor iz Italije Lorenco Torti smatra da je trening vrlo dobro organizovan:

-Trening je vrlo dobar. Dosta vežbamo kako bi mogli da kako razumemo i kako da odreagujemo u vodi, sa ljudima koji imaju neki hendikep. Bitno je to savladati, jer ako hoćeš da osobu sa invaliditetom nečemu naučiš moraš tačno znati šta se očekuje od tebe i kako da reaguješ u raznim situacijama. Ovo je vrlo važan deo treninga.

Ronjenje predstavlja sport koji podiže mnoge sisteme kod osoba sa invaliditetom, pri čemu je naročito bitan koštano-zglobni sistem odnosno uticaj na mišiće i kičmu pored pozitivno uticaja na psihološko stanje.