“Tolerancija i nenasilna komunikacija” teme vršnjačkih edukacija volontera Crvenog krsta po školama

Za učenike VIII razreda u OŠ “Đura Jakšić”, edukatori OTJ Crvenog krsta realizovali su još tri radionice na temu tolerancije u okviru programa “Promocija humanih vrednosti”. Interaktivna predavanja su vodili vršnjački edukatori: Anja Stajić i Milan Veskov. Cilj organizovanja ovakvih radionica je smanjenje vršnjačkog nasilja i sticanja veština nenasilne komunikacije.

Program rada, “Promocija humanih vrednosti” koji realizuje Crveni krst obuhvata sedam modula ili tema: Tolerancija, Lični i kulturni identiteti i poštovanje razlika, Nenasilno rešavanje sukoba, Diskriminacija i stigmatizacija, Rodna ravnopravnost, Dečja prava i Prevencija cyber bullyinga. Sa đacima osmih razreda OŠ Đura Jakšićna temu tolerancija i nenasilna komunikacija ali i o vršnjaćkom nasilju razgovarali su vršnjački edukatori Crvenog krsta, Anja Stajić i Milan Veskov.

Kao volonterka Crvenog krsta Anja Stajić kaže da je pre tri godine prošla stručnu obuku za vršnjačkog edukatora. Ova svoja znanja uspešno usmerava ka edukovanju vršnjaka, a ovoga puta je tema tolerancija, ali i nenasilna komunikacija:

-Već sedam godina sam u organizaciji i svake godine kroz godišnji fond časova deci, nižih uzrasnih kategorija  po školama predstavljamo program “Promocija humanih vrednosti”. Jako je bitno da deca imaju razvijenu svest kada su ove teme u pitanju, ali isto tako je važno i da odrasli pomognu, kako bi se kroz primere dobre prakse deca bolje usmerila.

Đaci su zainteresovani za ovakva predavanja i često, baš zbog nedovoljne upućenosti imaju razna pitanja baš na ove teme, kaže naša sagovornica:

-Kada dođemo, đaci imaju različita pitanja, učestvuju u komunikaciji, daju primere što je vrlo bitno. Ono što sam ja primetila, to je nedovoljna upućenost i nedovoljna obaveštenost, konkretno kada je cyber bullying u pitanju, što govori u prilog organizovanju ovakvih vršnjačkih edukacija

Kako objašnjavaju i sami učenici, često su u situaciji kada je potrebno znati na koji način da se odreaguje, pa su ovaki razgovori vrlo korisni. Cilj programa je smanjenje nasilja među mladima kroz poštovanje i uvažavanje, kako razlićitog razmišljanja tako i kulturoloških razlika. Ovaj program je daleko lakše kroz vršnjačku edukaciju predstaviti mladima, baš zbog bliskih situacija kroz koje prolaze samim tim i zbog obostranog razumevanja.