Taljuganje u Mokrinu

Mokrinačni imaju dva svetska prvenstva: u tucanju uskršnjim jajima i u nadmetanju gusana, a ledeni dani omogućili su da ožive i taljuganje, jedinstveno u Srbiji, koje je tokom prethodnih dana organizovano na Obradovićevoj bari.

Led debljine oko 20 centimetara omogućio je velikom broju Mokrinčana da ponovo ožive taljuganje, klizanje na ledu na malim saonicama, napravljenim od drveta ili metala. Uz taljuge idu i žaške uz pomoću kojih se odguruju i lakše klize po ledu. Deca, koja najviše uživaju na ledu, igraju se motača, a stariji su tu da navijaju i da im se pridruže.

Na Obradovićevoj bari osim taljuganja u toku je i uklanjanje rastinja. U ovom poslu najažuriniji su članovi Ribolovačkog udruženja “Linjak”. U ovoj godini plan je da se uredi kanal oko Obradovićeve bare za šta je neophodno oko sedam miliona dinara.