Posts Tagged “ReOrg”

U cilju zaštite kulturne baštine u “Terri”: Projekat podržali Ministarstvo kulture i pokrajina

By |

U cilju zaštite kulturne baštine u “Terri”: Projekat podržali Ministarstvo kulture i pokrajina

U depou Terra od septembra do decembra odvija se projekat “Reorganizacija i optimizacija prostora po Re-Org metodi” koji je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Nakon 40 održanih vajarskih simpozijuma prikupljena je bogata kolekcija od preko 1.200 skulptura koje sa svakim umetničkim okupljanjem zahtevaju bolju organizaciju odlaganja i čuvanja umetnički radova – skulptura u terakoti. Zahvaljujući…

Read more »