Posts Tagged “rampa za invalide”

Rampa za invalide na ulazu u Visoku školu strukovnih studija

By |

Rampa za invalide na ulazu u Visoku školu strukovnih studija

Na ulazu u zgradu koju zajednički dele Visoka škola strkovnih studija za obrazovanje vaspitača i SSŠ „Miloš Crnjanski“ odnedavno se nalazi rampa za invalide. Sredstva za rampu jedina visokoškolska ustanova u gradu dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, istakla je Angela Mesaroš, direktorica VŠSSOV. -Odobreno nam je 210.000 dinara za…

Read more »

error: