Posts Tagged “Heroji ravnice”

Izložbe “Heroji ravnice” i “Komandant Uglješa-život jednog revolucionara”

By |

Izložbe “Heroji ravnice” i “Komandant Uglješa-život jednog revolucionara”

Učitelj, ratar, železničar, student, livac, berber, moler, gimnazijalac… Pre 80. godina spojile su ih rodoljubive ideje i želja da se suprotstave okupatoru. Nažalost, u okršaju sa nemačkim jedinicama tog 4. avgusta 1941. godine, ovi mladi partizani su poginuli, uključujući komandanta i komesara, a sedam članova odreda uspelo je da probije obruč. Posle borbe, okupatori su…

Read more »