Svečanim prijemom brucoša obeležen početak nove akademske godine u Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi svečanim programom obeležen je početak nove akademske godine. Priredba je upriličena kao dobrodošlica da za 83 novoupisanih studenata, a u njoj su učestvovali i stalni saradnici jedine visokoškloske ustanove u našem gradu.

Novoupisane studente očekuju i drugačiji, modernizovani programi studiranja. Svi predmeti su jednosemestralni, prilagođeni potrebama savremenih akademaca. Želja svih koji rade u Školi je da ona postane lider u oblasti visokog obrazovanja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji i stekne visoku reputaciju u nacionalnom i evropskom prostoru, poštujući potrebe studenata, lokalne i šire zajednice i društva u celini, a u skladu sa najsavremenijim pedagoškim trendovima, demokratskim modelima obrazovanja i globalizacijom i informatizacijom društva.

Ovih dana povela se velika polemika u javnosti zbog novog Zakona o visokom obrazovanju, prema kojem se strukovni specijalisti, to jest osobe koje su završile tri godine strukovnih studija i postdiplomske tj. specijalističke studije, spuštaju se sa drugog na prvi stepen obrazovanja, čime ovi ljudi gube kvalifikacije, koeficijente, pa i radna mesta. U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača kažu da se zbog toga nije smanjila zainteresovanost za ovaj nivo školovanja.

-Konkretno se dešava da mi vršimo upis studenata na specijalističke strukovne studije. Imamo i zainteresovane, a sutra nam sleduje usvajanje rang liste. Odobreni broj je 50, s tim da škola je u pripremi akreditacije za master strukovne studije, gde ćemo gledati da se napravi neka prohodnost na drugu godinu studente koji su završili ili završavaju specijalističke studije studije, uz polaganje diferencijalnih ispita, kaže zamenica direktora VŠSSOV Angela Mesaroš Živkov.

Ona dodaje da je želja zasposlenih da obezbeđuju raznovrsno, kreativno i stimulativno okruženje za sadašnje i buduće profesionalce u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Na svečanom prijemu dobrodošlicu brucošima pesmom i igrom poželeli su predškolci vrtića „Miki“.