Sve obaveze prema bankama zaustavljaju se na 90 dana

Sve obaveze prema bankama zaustavljaju se na 90 dana, ne samo obaveze po kreditima i lizing pozajmicama. To je naznačeno u objavljenoj odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.

To znači da banke za vreme vanrednog stanja neće naplaćivati ni naknade za održavanje tekućeg računa, rate kreditnih kartica, kamate na dozvoljeni minus, osiguranje. U odluci je naznačeno da banka može dužnicima, fizičim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, ponuditi i druge olakšice u vezi s otplatom potraživanja. Ugovoreni rok otplate kredita i lizinga produžava se za dodatna tri meseca, pa niko ne treba da strahuje da će mu banka odmah po isteku vanrednog stanja naplatiti tri mesečne rate odjednom. Ostaje nejasno kako će banke naplatiti druge pomenute obaveze, piše Politika. Banka tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje. Nakon prestanka moratorijuma, koji ne može biti kraći od 90 dana, to jest od trajanja vanrednog stanja za vreme pandemije, dužnik nastavlja da otplaćuje kredit, a period otplate faktički se produžava za tri meseca. U odnosu na redovnu kamatu koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja, ona se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na preostali rok dospeća – pojašnjavaju odluku u Narodnoj banci. Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza prema banci po osnovu kredita, ali i svih drugih obaveza dužnika prema banci. Dužnici s više kredita imaju pravo na moratorijum u otplati rata za sve kredite. Ako dužnik nakon objavljivanja ponude nastavi da uredno izmiruje obaveze, to ga ne sprečava da u toku trajanja vanrednog stanja primeni moratorijum.