Sve manje interesovanja za ovčarstvo

Radovan Cucin, penzioner iz Kikinde već dve decenije bavi se ovčarstvom. Ljubav prema ovcama nasledio je od oca koji je uzgajao banatske cigaje. Ove godine uvećao je broj grla u stadu koje je čitavo leto bilo na ispaši u Padeju.

-Prethodnih nekoliko godina potpuno sam orijentisan na uzgoj rase virtemberg. Imamo više od 100 ovaca, a deo je umatičen – istakao je Cucin.

Naš sagovornik ističe i da ima pomoć od države za umatičena grla u vidu subvencija. Sve manja je potražnja za ovčijim mlekom i vunom, a cena jaganjaca je niža u odnosu na isti period prošle godine.

Naš sagovornik radi dvadesetak jutara zemlje, a deo oranica je državno zemljište koje se daje u zakup stočarima po pravu prečeg.