Suša prijala grožđu, dobra godina za vinogradare…

 

Vinogradi su dosta tolerantni na sušu. Vazdušna vlaga im ne odgovara, te je sušna godina, koja je za nama imala dobar učinak na rod u vinogradima. Vinogradari, u toku predstojaćih zimskih meseci nemaju nekog posla, navodi savetodavka PSS, Jelena Kljajić i dodaje.

– Pošto je sada period mirovanja vinove loze, vinogradari imaju posla u vinogradima. Sa rezidbom se čeka, da prođu mrazevi. Tek negde u februaru, mogu da uđu u vinograde, da se ispita rodnost okaca, da se vidi kako je vinograd prezimio. Ne saditi sada, pošto postoji opasnost od izmrzavanja…

Naše podneblje je karakteristično baš po tome što ima dobre uslove za uzgoj grožđa, te je opšte poznata i činjenica da su vina, koja se dobijaju iz vinograda našeg kraja specifična i baš zbog toga imaju posebnu aromu, koju bi trebalo što više popularizovati.

Zemljište i klimatski uslovi savršeno odgovaraju, ali nakon drugog svetskog rata, posle pedesetih godina, počelo se sa krčenjem vinograda da bi ostalo svega dvadesetak hektara vinograda. Malo je interesovanje, zato što su velika ulaganja. Treba podići vinograd, ali su još veća ulaganja u podrumarsku opremu. Ograničavajući faktor je i to, tumači naša sagovornica, što kod nas još uvek ne postoji ona tradicija pijenja vina. Još jedna od otežavajućih okolnosti je ta, što je izuzetno teško vino  plasirati na tržište, što bi donekle podmirilo ulaganja.