Sugrađanin dr Milorad Stepanov izlaže u Novom Sadu: “Kanal u ravnici” u Malom likovnom salonu do 10. decembra

U Malom likovnom salonu Kulturnog centra u Novom Sadu danas će biti otvorena izložba sugrađanina, akademskog slikara i profesora na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi dr Milorada Stepanova “Kanal u ravnici”. Ciklus obuhvata slike nastale od 2017. do 2021. godine , a radovi predstavljaju likovnu transformaciju neposrednih sopstvenih doživljaja prirode.

Tradicionalan postupak slikanja inoviran je uvođenjem novih likovnih materijala poput vodorastvorljivih uljanih pastela, kombinovanih sa slikarskim ili običnim markerima kao i akrilnim bojama za umetničku ili industrijsku upotrebu.

U svim fazama realizacije ove izložbe, intuicija i imaginacija imale su primarnu ulogu. Zapisivanje, sanjarija kako kaže Bašlar ujedno i zadovoljstvo u tekstu (Bart) nametnule su mi se i kao stvaralačka potreba slikara istraživača u svakodnevnim susretima sa prirodom “bliske mi divljine”. Crtež i reči kao zapisane refleksije mogućih sanjarija predstavljali su pripremni diskurs većine izloženih radova-navodi Stepanov. 

Stepanov je izlagao na više od 30 samostalnih i 150 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izložba “Kanal u ravnici” u Malom likovnom salonu biće otvorena do 10. decembra. Pored slikarstva, Stepanov se bavi pedagoškim radom, ilustracijom, pisanjem, konzervacijom i restauracijom zidnog i štafelajnog slikarstva. 

Osnovne i magistarske studije završio je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirao je 1994. godine na Konzervaciji i restauraciji štafelajnog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Doktorirao je 2013. godine umetničkim projektom i pisanom tezom „Slatina kao problemsko sagledavanje mesta uloge i značaja boje i hromatskih odnosa u slikanju pejzaža ravnice”