SUBNOR oboležio 29. novembar

Intoniranjem himne “Hej, Sloveni”, filmom koji je podsetio na stvaranje nekadašnje države i podsećanjem na istorijske činjenice u velikoj sali Kulturnog centra članovi SUBNOR-a obeležili su 29. novembar.

-Na slobodnim teritorijama u Drugom svetskom ratu bilo je važno formirati prve organe vlasti. Novembra 1942. godine osnovan je AVNOJ, a na drugom zasedanju AVNOJA, sledeće godine, udareni temelji socijalističke Jugoslavije – istakao je Lazar Demić, istoričar.

Nenad Dimitrijević, predsednik SUBNOR-a dodao je da se 29. novembar i 22. decembar nekadašnji Dan vojske svake godine obeležavaju.

Gotovo 60 godina ovaj dan slavljen je kao državni praznik, a zvanično je ukinut 2002. godine. AVNOJ je 1943. godine u Jajcu proglašen za vrhovno zakonodavno i izvršno državno telo, koje je donelo istorijske odluke o uređenju Jugoslavije. Tim odlukama ustavnog karaktera izgrađeni su vrhovni državni organi nove države, pa je zbog toga taj datum zapisan kao dan stvaranja nekdašanje Jugoslavije.Posle završetka rata, od 1945. godine, 29. novembar se slavio kao dan Republike i bio jedan od najvećih praznika u nekadašnjoj SFRJ.