Studenti ugostili korisnike Centra za pružanje usluga socijalne zaštite


Studenti i nastavnici Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ugostili su korisnike Centra za pružanje usluga socijalne zaštite i njihove terapeute. Studenti II i III godine smera strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta i strukovni vaspitač za tradicionalnu igru sa timom nastavnika – mr Srbislava Pavlov, dr Kristina Planjanin Simić, dr Angela Mesaroš Živkov i MA Ana Vukobrat pripremili su radionice koje su realizovali zajedno sa gostima. Pripremili su: Istraživačku radionicu – korisnici su se upoznali sa tim kako radi vulkan, Ruke u testu – oblikovali su različite forme, Otiskavanje i Muzičku radionicu.

Na Muzičkoj radionici korisnici su se upoznali sa elementima narodne nošnje i učestvovali u koreografiji uz pesmu “Razgranala grana jorgovana”. Studenti II godine prikazali su ritmičke igre uz pesmu “Deca su ukras sveta”. Druženje je završeno “Užičkim kolom”. U kolu su učestvovali svi – studenti i korisnici a zadovoljna i nasmejana lica su govorila da je svima prijalo druženje.

Saradnja između Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi i Centra za pružanje usluga socijalne zaštite traje dugi niz godina. Cilj saradnje je povezivanje sa lokalnom zajednicom ali i senzibilizacija studenata za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i promocija inkluzivne kulture.