Stručna praksa u Domu zdravlja za petoro medicinskih tehničara

Stručna praksa u Domu zdravlja za petoro medicinskih tehničara

Program stručne prakse Nacionalne službe za zapošljavanje podrazumeva stručno osposobljavanje lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje , radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

U kikindskom Domu zdravlja petoro mladih prolazi kroz program stručne prakse.