Štrajkuje glađu ispred Osnovnog suda

Ispred Osnovnog suda u Kikindi kamera TV Rubin zabeležila je nesvakidašnju sliku.Jožef Almaši iz Padeja od juče štrajkuje glađu jer, kako kaže nije zadovoljan presudom koja je doneta. JP “Vode Vojvodine” pokrenule su postupak protiv pomenutog Almašija jer prema njihovoj evidenciji nekoliko godina nije plaćao naknadu za vodno zemljište. Almaši tvrdi suprotno, a kikindski Sud odluku je doneo nakon što je saslušao obe strane i na osnovu dostavljene dokumentacije. Neobičnost Almašijevog postupka je u tome što konačna presuda još uvek nije doneta s obzirom na to da se žalio Apelacionom sudu od kojeg očekuje odgovor na žalbu.