Stočari se prijavljuju za zakup zemlje po pravu prečeg

Stočari se prijavljuju za zakup zemlje po pravu prečeg

U toku je prijavljivanje stočara za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg. Novina je da će se površina obradivih parcela, koja sleduje prema broju uslovnih grla onom ko podnosi zahtev, umanjiti za površinu koju imaju u vlasništvu ili zakupu i koju imaju u vlasništvu povezana lica.Javni  poziv, koji je raspisala lokalna samouprava, odnosi se na stočare i vlasnike infrastrukturnih objekata na obradivim površinama.Rok za podnošenje zahteva je 31. oktobar.