Start Up – Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Start Up – Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Info-dan povodom predstavljanja „Start Up – Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja“ biće održan u svečanoj sali Grada Kikinde u sredu, 27. novembra sa početkom u 11.45 sati.

Program realizuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Republike Srbije, uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke (KFW) i Privredne komore Srbije, kao implementacionog partnera i uz podršku gradske uprave Grada Kikinda.

Cilj Programa je podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Program ima za cilj da podstakne samozapošljavanje u odgovarajućem segmentu i doprinese održivom razvoju i stvaranju novih radnih mesta u Srbiji.

Ciljna grupa Programa su početnici u poslovanju i privredni subjekti ne stariji od 24 meseca.

Program se sastoji od:

Petodnevnih obuka za izradu poslovno-investicionog plana koji organizuje Privredna komora Srbije;
Garancija za kredite koje će odobriti izabrane poslovne banke koji pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate;
Povoljnih bankarski kredita u maksimalnom iznosu od 3.600.000,00 dinara;
Bespovratnih sredstava (granta) korisnicima kredita koji ispune uslove Programa u iznosu do 20% od ukupnog investicionog ulaganja koje se finansira u okviru Programa, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava 360.000,00 dinara i
Stručne, besplatne savetodavne pomoći i podrške koju pruža Privredna komora Srbije.

Informacija o Programu, kao i dokumentacija neophodna za učešće u Programu, mogu se preuzeti posredstvom internet predstavljanja Ministarstva privrede:

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-kredite-obezbedjene-garancijom-fonda-za-razvoj-i-ucestvovanje-u-besplatnoj-obuci-u-skladu-sa-programom-promocije-preduzetnistva-i-samozaposljavanja/ i PKS: https://pks.rs/komorske-usluge/start-up

Prijavu za učešće u Info-danu potrebno je uputiti na adresu e-pošte: lidija.s.petrovic@pks.rs (tel. 0230 401-230).