Stanje useva zadovoljavajuće

Pšenica je posejana u optimalnom roku, a ratari su imali povoljne uslove za najveći jesenji posao. Za razliku od prošle godine kada je žito zasnovano u sušnim uslovima i kada je niklo tek u februaru ove godine, stanje pšenice u kikindskom ataru je zadovoljavajuće.

Pšenica je na vreme nikla, imala je dovoljno padavina i trenutno je u fazi drugog i trećeg lista.Vreme koje imamo pogoduje razvoju hlebnog zrna iako su u oktobru i novembru temperature bile iznad proseka.

Tokom januara zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi radiće i N -min metodu koja će pokazati koliko azota ima u zemljištu, tako da će poljoprivrednici na osnovu nje znati koja veštačka đubriva treba da koriste.