Stanje ozimih useva je dobro, brine nedostatak vlage

 

Stanje ozimih kultura je na zadovoljavajućem nivou, vegetacija napreduje, jedino što je problematično, kako objašnjavaju u PSS je nedostatak vlage. Za postizanje visokih prinosa pšenice bitan faktor je prihrana u proleće, koja je već obavljena na većini parcela kikindskog atara, objašnjava savetodavac PSS, Aleksandar Pap. Prva prihrana se obavlja u razdoblju prelaska useva iz zimskog mirovanja u prolećni porast. Vreme obavljanja prve prihrane je kada su dnevne temperature iznad 10 0C , tada dolazi do brzog porasta nadzemne mase. To je obično faza u kojoj usev ima 3-4 razvijena lista.

Kada se govori o dejstvu niskih temperatura na pšenice, uvek se misli na temperaturu vazduha iznad površine zemljišta. Sve današnje sorte pšenice imaju zadovoljavajuću otpornost na niske temperature, što znači da im protekla zima nije nanela veliku štetu. U našim uslovima, kako tvrdi Pap, može da počne setva šećerne repe, ali je za setvu suncokreta i kukuruza još uvek rano. Zbog velikog broja glodara, koji su preživeli niske temperature u proteklom periodu, potrebno je pratiti sve useve, savet je PSS.