Stanislava Hrnjak na čelu Zelene parlamentarne grupe Skupštine Vojvodine

Skupština AP Vojvodine osnovala je Zelenu parlamentarnu grupu koja će u aktuelnom mandatu raditi na temama značajnim za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Čini je 73 poslanika, a njena predsednica je sugrađanka Stanislava Hrnjak, poslanica u Skupštini Vojvodine.

Skupština Vojvodine je u prethodna dva saziva imala formiranu Zelenu parlamentarnu mrežu. Prošle nedelje je formirana u ovom sazivu i čini je 73 od ukupno 120 poslanika, što je veoma dobar odziv. Klimatske promene i zaštita životne sredine jesu u fokusu, tome se posvećujemo vrlo ozbiljno. Cilj je da u skladu sa zakonskom regulativom i nadležnostima utičemo na donošenje propisa i da nastavimo gde su naši prethodnici stali. Saradnja sa institucijama koje se bave ovom temom i civilnim sektorom je veoma važna. Kolege su u proteklom periodu imale odličnu saradnju sa UNDP-ijem i OEBS-om– navodi Stanislava Hrnjak, predsednica Zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine. 

Članstvo poslanika u Zelenoj parlamentarnoj grupi je dobrovoljno i nije ograničeno brojem članova. Rad u ovoj grupi omogućava poslanicima da utiču na formulaciju i donošenje propisa iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja koji su u nadležnosti AP Vojvodine, sarađuju sa poslanicima u Narodnoj skupštini, povežu se sa organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti životne sredine i održivog razvoja i unaprede svoja znanja iz ovih oblasti.

Intenzivno treba da radimo sa lokalnim samoupravama na primerima dobre prakse. Sledeće sedmice imaću susret sa kolegama iz Zelene parlamentarne grupe u Narodnoj skupštini i razgovaraćemo o zajedničkim aktuvnostima. U planu je da organizujemo veliki skup na kom će biti prisutni predstavnici svih lokalnih samouprava iz Vojvodine. Razmena znanja, iskustava i rezultata kroz realizovane projekte podstiču nove ideje-napominje Hrnjak.

Zelena parlamentarna grupa je prvi put u Skupštini Vojvodine formirana 2013. godine u nastojanju poslanika za većim angažovanjem na pitanjima zaštite životne sredine i održivog razvoja, a prateći evropsku parlamentarnu praksu.
Uzimajući u obzir značaj i dosadašnje dobre rezultate sveobuhvatne saradnje, podršku Zelenoj parlamentarnoj grupi Skupštine AP Vojvodine na osnivačkoj konferenciji, svojim obraćanjima su pružili i predstavnici partnerskih institucija, organa, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.