Spremaju se za novu sezonu bez kvarova

Da bi se tokom sezone izbegle havarije, u ulici Vuka Karadžića Javno Preduzeće „Toplana“ započelo je radove na zameni cevi na toplovodu. Ulica je zatvorena za saobraćaj i tako će ostati do završeteka radova, odnosno do kraja leta.

Radovi na vrelovodnoj mreži podrazumevaju zamenu cevi dužine od po 55 metara. Obavljaju se građevinski i mašinski radovi. Građevinske poslove izvodi “Zlatna Greda” iz Kikinde a mašinske radove samostalno obavlja J.P. “Toplana”.

Ovaj deo vrelovodne mreže, jedna je od najkritičnijih tačaka trase kikindskog toplovoda. Poslednjih godina bili smo svedoci čestih problema pa i sanacija u toku same grejne sezone. Magistralni vod je star i dotrajao, kažu u kikindskoj “Toplani” i upravo to je razlog što je započeta kompletna zamena cevi kako bi se izbegle dalje havarije. U “Toplani” kažu da ćemo zamenom dela magistralnog voda u ulici Vuka Karaždića dobiti sigurniju i kvalitetniju distribuciju toplotne energije prema krajnjim korisnicima. Radovi su počeli u ponedeljak a rok za završetak radova je dogovoren za 31. jul. U “Toplani” se nadaju da će rok biti i kraći ukoliko to dozvole vremenske prilike.

I ovaj deo sanacije vrelovodne mreže „Toplana“ finansira iz sopstvenih sredstava a kako navode u ovom peduzeću iznos kompletnog ovogodišnjeg plana remonta i ulaganja iznosi preko 22.000.000 dinara.

Prethodno je završena zamena cevi na trasi koja se pruža delom ulice Partizanske i Josipa Pančića u dužini od 100 metara. Urađene su dve sanacije na manjim deonicama u ulici Braće Tatića . Pored ulice Vuka Karadžića koja se sada radi, predviđena je zamena cevi i na toplovodu kod OŠ „Žarka Zrenjanin“ u dužini od 70 metara. U planu je zamena cevi i u ulici Miloša Velikog. Pored toga, planirana je zamena dotrajalog kotla u kotlarnici „Banatsko Veliko Selo“, čime će biti rešena redovna, kvalitetna i pre svega ekonomičnija isporuka toplotne energije, ističu u kikindskoj Toplani.