“Specifičnost obrazovanja, vaspitanja i socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju”

OŠ za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“ bila je domaćin naučno stručne konferencije, sa međunarodnim učešćem na temu „Specifičnosti obrazovanja, vaspitanja i socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju“.  Cilj okupljanja više od 150 nastavnika, profesora, defektologa, u okviru tematske konferencije, kako je navela direktorica OŠ “6.oktobar”Vesna Vasić ogledao se u tome da se što više stručnjaka različitih profila, praktičara i istraživača, koji se bave problematikom dece, mladih i odraslih, koji imaju problema u razvoju:

-Cilj je da pokušamo da razrešimo određene dileme koje imamo i sa kojima se susrećermo u toku rada, isto tako da razmenimo iskustva i da pogledamo primere dobre prakse i da negde kroz otvorenu diskusiju pokušamo da ponesemo ono najbolje, što ćemo moći da primenimo u daljem radu.

Program je zasnovan na radu sa osobama sa smetnjama u razvoju i tekao je podeljen u dve sekcije. U okviru prve, kako je objasnila ispred organizacionog tima, defektolog Pedagoškog fakulteta, Marija Cvejtić,  predstavljeno je izlaganje gostujućih predavača, a u drugoj izlaganje prijavljenih članova iz organizacionog tima:

-Čitav program je zasnovan na problematici rada sa osobama sa smetnjama u razvoju. Izlagači predstavljaju svoj rad i svoja istraživanja. Naš cilj je bio da okupimo i istraživače i praktičare.

 

Više od 150 učesnika je pratilo radnu konferenciju, koja je trajala dva dana. Osim organizatora konferencije OŠ „6.oktobar“, koja je pokazala da ima tim vrlo visoko kadriranih stručnjaka, čije se izlaganje pratilo sa izuzetnom pažnjom, u ulozi suorganizatora su bili timovi VŠSSOV i Pedagoškog fakulteta iz Sombora.

Kao rezultat konferencije objavljen je zbornik sažetaka svih radova, koji su prezentovani i predstavljaće pisani dokaz svega što je u okviru konferencije rađeno.