Smotra mladih gimnastičara u Kikindi

Smotra gimnastike, koja je održana u sali OŠ „Sveti Sava“ bila je prilika da  gimnastičari, koji  su u trenažnom procesu, osnovnoškolskog uzrasta pokažu svoje veštine.

Jedan od trenera Kikindskog sportskog udružeja, Boris Nedin smatra da se u zavisnosti od afiniteta deca može i odrediti kojom vrstom, u ovom slučaju gimnastike bi koje dete moglo da se bavi:

-Ovo je treća godina od kada naš kolektiv postoji, pa smo smatrali da bi trebalo da organizujemo ovakvu smotru. Inače, mi imamo veliki broj devojčica, koje vrlo aktivno rade i redovne su. Bavimo se ritmičkom, korektivnom, razvojnom i  sportskom gimnastikom. Što se tiče ženske sportske gimanstike,  radimo na 4 sprave:greda,  preskok, parter, dvovisinski razboj.  Trenutno smo najbolji u parteru-akrobatici.

Gimnastika predstavlja deo sistema školskih takmičenja i kroz rad ovog udruženja, ona je vraćena u red školskih takmičenja. Vrlo je značajno, da postoji tako nešto, da deca imaju gde da vežbaju ovaj sport, rekla je predsednica Školskog sportskog saveza Svetlana Mirčić:

-Opšte je poznato da su deca sve više statična, da im igre gube na dinamici, da su fizičke veštine potpuno skrajnute, što neminovno dovodi i do deformiteta i do početka gojaznosti, što narušava zdravlje mlade generacije. Ovo društvo broji veliki broj devojčica, koje se pronalaze u korektivnoj gimnastici, neke u ritmičkoj. Razvojna gimnastika je jedna od najznačajnijih segmenata.

Gimnastika je naročito  preporučljiva za decu koja imaju probleme sa kičmom ili stopalima. Ona kao sportska disciplina omogućava deci da pravilno rastu i razvijaju se u spretne i okretne mlade ljude.