Šesta lista za lokalne izbore u Kikindi je SPAS “Aleksandar Šapić- Pobeda za Kikindu”