Seoske apoteke neće biti zatvorene

Svih 15 državnih apoteka u gradu i selima, usled nepovoljne finansijske situacije, veoma loše su snabdevene lekovima. Razmatra se i mogućnost zatvaranja dve gradske apoteke, dok nijedna soska neće biti zatvorena, saznajemo u Apotekarskoj ustanovi “Kikinda”.

-U šest objekata u gradu i devet na selima evidentan je nedostatak lekova. Naša sredstva su ograničena i proporcionalno novcu kojim raspolažemo kupujemo lekove za gradske i seoske apoteke – kaže mr Branka Kovačević, direktorica Apotekarske ustanove “Kikinda”.

apoteke-zatvaranje

Na sastanku zaposlenih dogovoreno je da od oktobra zarade za farmaceute, koji primaju oko 60 hiljada budu umanjene 20, a za tehničare, čija je plata oko 35 hiljada dinara budu manje 10 procenata, kao doprinos nastaloj situaciji. Takođe, svima koji rade noću neće biti plaćen noćni rad.