Sednica Skupštine grada u četvrtak

Predsednik Skupštine grada dr Milovan Blažić zakazao je sedmu sednicu lokalnog parlamenta za četvrtak u 10 sati. Odbornici će se izjašnjavati o odlukama i rešenjima koja su na dnevnom redu. Među njima je i odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambenim-poslovnim zgradama. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 31.decembra prošle godine, propisao je da je jedinica lokalne samouprave u obavezi da u roku od 90 dana, od stupanja na snagu ovog zakona, propiše opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na svojoj teritoriji. Predloženom odlukom uređuju se opšta pravila kućnog reda u zgradama, kao važno pitanje za svakodnevni život stanara i postavljaju opšta pravila ponašanja. Ovom odlukom Grad ima pravo nadzora u jasno propisanim situacijama, putem svojih inspekcijskih organa. Cilj svih zainteresovanih subjekata u realizaciji ove odluke mora biti podizanje kulture stanovanja na viši nivo od sadašnjeg.

Odlukom o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednih imanja na teritoriji grada razmatraće se predložene novčane kazne u fiksnom iznosu. Odlukom o poveravanju poslova Zavodu za javno zdravlje Kikinda predviđeno je da ova firma obavlja delatnosti koje se tiču monitoringa površinskih voda, ambijentalnog vazduha, komunalne buke i ispravnosti javnih česmi.

Odbornici će se izjašnjavati i o rešenju o imenovanju članova Komisije za spomenike, izveštaju o radu gradskog Štaba za vanredne situacije za 2016. godinu, kao i predlogu plana za ovu godinu. Na dnevnom redu je i donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju članova gradskih komisija, nadzornih i školskih odbora.