Sednica Skupštine grada Kikinde

Predsednica Skupštine grada Stanislava Hrnjak zakazala je za petak u 10 sati 21. sednicu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu sednice nalazi se 57 tačaka. Pred odbornicima će se naći izmene i dopune Prostornog plana Kikinde, Plana detaljne regulacije za Bašaid, kao i za radne zone u blokovima 41 i 43 u Kikindi i radne zone u Banatskoj Topoli. Odluka o uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini, odluka o postavljanju montažnih objekata koja uređuje uslove, postupak i način postavljanja privremenih montažnih i drugih objekata, uređaja i predmeta na površinama javne namene, kao i održavanje površina javne namene, odluka o postavljanju ugostiteljskih bašti, kao i odluka o taksi prevozu putnika, takođe će se naći na 21. sednici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažnju odbornika privući će i odluka o mreži javnih osnovnih škola kojom se utvrđuje broj i prostorni raspored osnovnih škola na teritoriji grada Kikinde. Elaboratom je predviđena nova mreža škola, a centralne škole bile bi sve gradske osnovne škole, OŠ „Vasa Stajić“ Mokrin i OŠ „Mora Karolj“ Sajan, dok bi seoske škole bile isturena odeljenja. Na ovaj način mrežu škola činilo bi osam matičnih osnovnih škola, jedna osnovna matična škola za muzičko obrazovanje, jedna osnovna matična škola zaobrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dve osnovne škole gde se obavlja obrazovanje odraslih.

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za period od 2018. do 2022. godine, koja je na dnevnom redu, predviđa kalkulacije troškova saobraćajnih nezgoda, aktivnosti nakon saobraćajne nezgode, mišljenja učesnika o rizicima u saobraćaju, analizu podataka o saobraćajnim nezgodama, planirano stanje i ciljeve u ovoj oblasti. Pred odbornicima će se naći i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Kikinda“, rešenje o imenovanju v.d. direktora JP “Autoprevoz”, “Toplana” ,Centra za socijalni rad i Narodnog pozorišta.