Sednica Skupštine Grada Kikinde u petak

Prva ovogodišnja sednica Skupštine Grada Kikinde biće održana u petak u 10 sati. Na dnevnom redu 13. sednice Skupštine Grada Kikinde biće 34 tačke.

Između ostalog, odbornici će razmatrati odluku o izradi plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta oko Bašaida i odluku o izradi plana detaljne regulacije obilaznice državnih puteva oko Grada Kikinde- jugozapadna deonica.Odluka o pijacama, koja je na dnevnom redu, propisuje upravljanje, lokacije, opremanje i održavanje, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme, obaveze trgovaca, odluka o postavljanju kioska urediće bolje ovu oblast, kao i odluka o uslovima obavljanja komunalne delatnosti obezbeđenja javne rasvete. Razmatraće se i odluka o utvrđivanju iznosa naknade za postavljanje prinudnog profesionalnog upravnika u stambenim zgradama, kao i odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada.

Naknada za postavljanje prinudnog profesionalnog upravnika biće od 207 do 290 dinara mesečno u zavisnosti od toga koliko posebnih delova zgrada ima, dok je minimalna visina za troškove investicionog održavanja od 2,1 do 6,9 dinara po kvadratniom metru u zavisnosti od toga koliko je zgrada stara. Pred odbornicima će se naći i inicijativa za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci gde je prioritet rad na pripremi zajedničkih strateških i planskih dokumenata iz oblasti upravljanja rizicima i brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda. Razmatarće se programi rada za 2018. godinu i to: Crvenog krsta, Sportskog saveza, Školskog sportskog saveza i izveštaj o radu gradskog Štaba za vanredne situacije.

Biće doneta rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova upravnih i školskih odbora.