Sednica Skupštine Grada Kikinda

Na  sednici skupštine grada Kikinda, većinom glasova odbornika usvojene su sve predležene tačke dnevnog reda. U dvosatnom zasedanju najveći deo vremena utrošen je kod tačke o konsolidovanom završnom računu budžeta za 2017.godine, mada se o samoj temi i najmanje govorilo.