Sednica Severnobanatskog upravnog okruga

Na sednici Saveta upravnog okruga kojom je predsedavao Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga, osim predstavnika grada Kikinde i opština: Čoka, Novi Kneževac, Ada, Kanjiža i Senta prisustvovali su i predstavnici Ministarstva odbrane Regionalnog centra Novi Sad, potpukovnik Goran Milenković i major Dušan Jovanić. Razgovaralo se o obavezi lokalnih samouprava da izrade Plan odbrane i isti dostave Upravi za obaveze odbrane.Povodom navedene teme prezentaciju je održao potpukovnik Goran Milenković koji je između ostalog istakao da su predstavnici ministarstva odbrane na raspolaganju lokalnim samoupravama i istovremeno im sugerisao da već postojeće planove odbrane koriguju i dopune do 28. aprila kada je krajnji rok za njihovu izradu.


Formirana je radna grupa na nivou Okruga za borbu protiv ilegalne prodaje rezanog duvana, a u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i Ministarstva unutrašnjih poslova.Dogovoreno je da radna grupa koordinira kontrolu komunalne inspekcije, promet duvana na javnim površinama izvan prodajnih objekata. Pored radne grupe i sve nadležne državne institucije , u skladu sa svojim ovlašćenjima treba da budu uključene u borbu protiv ilegalne prodaje rezanog duvana.