Sećanje na Kostu Sredojeva Šljuku

Komemorativnim skupom i polaganjem venaca u prisustvu predstavnika grada, SUBNOR-a, političkih partija i odreda izviđača obeleženo je 76 godina od pogibije kikindskog revolucionara Koste Sredojeva Šljuke. Jedan od najznačajnijih ličnosti Kikindskog partizanskog odreda ubijen je 13. februara 1944. godine, a od samog početka učestvovao je u brobi protiv okupatora.

O istorijskim činjenicama koje su dovele do pogibije mladog revolucionara govorio je Milenko Babić, predsednik kikindskog SUBNOR-a koji je ovom prilikom rekao da je Kostu Sredojeva izdao skojevac kog su Nemci uhapsili i mučili. Babić je podsetio i da je  nekada Zdravstveni centar u Kikindi nosio ime Koste Sredojeva Šljuke.