Savet Severnobanatskog upravnog okruga o unapređenju civilne zaštite

Sednica Saveta Severnobanatskog upravnog okruga bila je posvećena obavezama lokalnih samouprava u sistemu odbrane kao i osposobljavanju jedinica civilne zaštite. O toj temi i primeni zakona o odbrani prisutnima je izneo detalje pukovnik Nadlački iz Regionalnog centra Ministarstva odbrane iz Novog Sada. 

Načelnik okruga Milivoj Linjački predočava da su sve lokalne samouprave dužne da u narednom periodu oforme jedinice civilne zaštite, završe obuku ljudi i izdvoje sredstva, pribave potrebnu opremu kao i vozila.

-U Srbiji je posle 2000. godine uništavan sistem odbrane, ali se situacija proteklih godina, uz ulaganje značajnih sredstava i napora promenila nabolje. Svaka jedinica lokalne samouprave treba da izradi dokumente koji se tiču zajedničkog sistema i da donesu plan odbrane koji mora biti usaglašen. U Severnobanatskom okrugu do sada je Senta izradila taj plan, u drugim lokalnim samoupravama u toku je usvajanje ili sitne izmene, tako da smo jedan od najažurnijih okruga u zemlji. Taj proces je usporila pandemija korone-objašnjava načelnik okruga i ukazuje ćemo uskoro imati zaokružen sistem odbrane u Severnobanatskom okrugu što se tiče planova odbrane i oformljenih jedinica civilne zaštite.

-Imamo jedinice za uzbunjivanje i za opštu namenu za delovanje u vanrednim situacijama i vanrednim stanjima, da može pravovremeno i adekvatno da se reaguje. 

Ministarstvo odbrane razmatra mogućnost da se u narednom periodu sprovede obuka đaka u završnim razredima srednjih škola, a u najavi je i vraćanje redovnog služenja vojnog roka.

– Ako se do kraja godine usvoji, moglo bi da krene od junske klase. Očekuje se da 10.000 vojnika godišnje prođe obuku. Oni koji budu imali prigovor savesti moći će da služe isključivo u javnim komunalnim preduzećima, a ne kao ranije u raznim ustanovama- objašnjava načelnik okruga.