Saradnja Jevrejske opštine i Istorijskog društva Kikinde…

Jevrejska opština u Kikindi je tokom 2017 godine beležila niz aktivnosti, u okviru kojih su najviše sarađivali sa Istorijskim društvom.

 

Kako je navela predsednica Jevrejske opštine Nevena Knežević,  broj zainteresovanih članova raste iz godine u godinu, što ih motiviše da realizuju i druge planirane projekte, kako bi sačuvali od zaborava život Jevreja u našem gradu…

-Trenutno Jevrejska opština Kikinda broji trideset članova i može se reći da je prtilično dobar odziv, da su ljudi spremni da rade, da volontiraju da doprinose svojoj zajednici. Što se tiče groblja, ono jesete u vlasničtu Jevrejske opštine Kikinda i u planu je da sledeće godine pokrenemo projekat njegove zaštite…

 

Velika izložba, “Jevrejska zajednica u Velikoj Kikindi u 18.veku, do uništenja u Drugom svetskom ratu” koja je svoju premijeru imala u okviru manifestacije “Dani ludaja”, a prošloga meseca je bila dostupna i Subotičanima u hotelu Patrija, jedna je od realizovanih sprega između Istorijskog društva i Jevrejske opštine. Izložba je, kako tumači poznati mladi kikindski istoričar Srđan Sivčev realizovana na 17 panoa…

 

-Mi iz Istorijskog društva smo angažovali našeg saradnika iz Istorijskog arhiva, Nikolu Radosavčeva  koji je bio zadužen za  tehničku realizaciju same izložbe. Veoma smo zadovoljni, zato što je izložba  imala vrlo pozitivnu percepciju…

 

 

Jevrejskoj zajednici je prema rešenjima Agencije za restituciju, od kada je na snagu stupio Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtavama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, vraćeno preko 70 hektara zemlje, za godinu ipo dana.

 

Srbija je jedna od prvih zemlja koje  su  donele zakon o vraćanju jevrejske imovine bez naslednika, pozivajući i druge vlade da preduzmu slične akcije. Istorijsko društvo je dalo svoj doprinos u realizaciji i ovog projekta, na čega je posebnu pažnu skrenula istoričarka Tijana Rupčić.

 

Da podsetimo, od 39.000 Jevreja u Srbiji, u holokaustu ih je ubijeno više od 80 odsto. Svu njihovu imovinu konfiskovala je bez naknade kvislinška vlada Milana Nedića, a posle rata je imovinu Jevreja podržavila nova komunistička vlast. Posle više od sedamdeset godina jevrejska zajedinica u Srbiji stekla je pravo da povrati svoju oduzetu imovinu.