Rok za registraciju stambenih zajednica, do kraja godine…

Prema novom zakonu, o stanovanju i održavanju zgrada, koji na drugačiji i precizniji način reguliše registraciju stambenih zgrada, rok za registraciju stambenih zajednica je do kraja godine, rečeno je na jučerašnjem sastanku predstavnika nadležnih organa Gradske uprave i zainteresovanih stanara i građana. 

Nakon registracije stambene zgrade dobijaju status pravnog lica i stambene zajednice. To znači da mogu da učestvuju u pravnom prometu i pravnom saobraćaju. Ukoliko se ne ispoštuje rok registracija, rekla je sekretarka Sekretarijata za imovinsko pravne poslove i komunalne delatnosti, Biljana Felbab, koju vrše lokalne samouprave u centralni elektronski registar, komunalna inspekcija nalaže i ostavlja rokove za registraciju…

-Ukoliko ne učine ni nakon naloga komunalne inspekcije, tada mi kao nadležni organ lokalne samouprave da imenujemo prinudnog upravnika. Ako mi odredimo profesionalnog, prinudnog  upravnika, koji ima položen ispit i licencu i registrovan je u registratoru prinudnih upravnika, onda ćemo morati da odredimo i naknadu, koju plaćaju vlasnici stana u zgradi  i u tom slučaju i naknadu za održavanje zgrade. To nije baš popularno, te je naš savet da stanari sami odrede upravnika, da li nekog od stanara ili profesionalnog upravnika…

 

Stanari mogu izabrati nekog od stanara, ili angažovati profesionalnog upravnika, koji će obavljati tu delatnost. Prema poslednjim podacima, kojima za sada raspolažu u Sekretarijatu u Kikindi postoji 150 zgrada i više. Zakon kaže da stambenu zajednicu čini zgrada u kojoj ima najmanje dva stana.

Zakonom se želi postići, rekla je Felbab, da svaki stanar snosi troškove popravke kvarova u zgradi, da učestvuje u održavanju zgrade, da planira investiciona ulaganja u zgradu, da se ponaša domaćinski prema svojoj zgradi. Onog momenta kada su postali vlasnici stana, postali su i zajednički vlasnici svih delova zgrade i krova i tavana, ulaza, fasade, temelja i instalacije, te se očekuje i da učestvuju u održavanju svega nabrojanog, dodala je Felbab.