Roditelji do 1. februara mogu da biraju osnovnu školu u koju će upisati decu

Iz Gradske uprave obaveštavaju roditelje odnosno staratelje dece rođene od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine, a biće upisana u prvi razred osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu da mogu odabrati osnovnu školu u koju žele da upišu dete. Neophodno je podneti zahtev izabranoj školi najkasnije do 1. februara.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje obavlja se u 17 osnovnih škola od kojih je 15 redovnih, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i jednoj osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Upis učenika koji će nastavu pohađati na mađarskom jeziku obaviće se u OŠ “Feješ Klara”.

Škola je dužna da upiše dvako dete sa područja škole, a kojoj školi pripada koja ulica, roditelji mogu da se informišu u Sekretarijatu društvenih delatnosti. Škole mogu da upišu i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu sa mogućnostima.

Upis dece roditelja koji nisu podneli zahtev izabranoj školi do 1. februara obaviće se isključivo prema području škole kojoj dete pripada. Upis učenika osnovnih škola biće organizovan u drugoj polovini marta u Uslužnom centru o čemu će roditelji biti obavešteni.