Robotska muža na farmi Poljoprivrednog gazdinstva Latinović u Nakovu

Jedno od najuspešnijih gazdinstava koje se bavi proizvodnjom mleka u Kikindi, Poljoprirvedno gazdinstvo Latinović iz Nakova, odnedavno je počelo da koristi robotsku mužu. Investicija je vredna 150.000 eura.

Ovo poljoprivredno gazdinstvo danas su posetili predstavnici grada Kikinde.

 

Na gazdistvu Olivere Latinović u Nakovu gde je glavna delatnost proizvodnja mleka, muža se odnedavno obavlja robotizovano. To je princip koji se u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji razvijenih zemalja koristi decenijama unazad. Investicija vredna 150.000 evra je čak i uz podršku države u iznosu od 60 posto bespovratnih sredstava, za same poljoprivrednike koji se bave govedarskom proizvodnjom, finansijski izuzetno zahtevno, jer podrazumeva izdvajanje 100.000 dinara mesečno narednih 5 godina. Gazdinstvo Latinović se ipak odlučilo na ovaj korak jer robotska muža pre svega smanjuje potrebu za konvencionalnom mužom koja ima svoje nedostatke, ali ljudski rad nije potpuno isključen.

Mi smo svakako svakoga dana od ujutro do uveče ovde na farmi, ali robotizovana muža znači malu rasterećenost. Krave same idu na mužu, one koje imaju problema odvajamo sa strane i muzemo ih aparatom. Međutim imamo veći broj grla, a robot može da opsluži pedesetak krava na muži. Mi u ovom trenutku 76 muzemo na robotu, i to je maksimalna iskorišćenost. Znači, on bukvalno 24 sata muze. Grla su puštena, imaju ogrlice i čitače, same dolaze do robota koji očitava ogrlicu, ako je dozvoljeno da se muze robot ih pušta unutra, za one koje imaju veću litražu može i tri četiri puta dnevno da se muze, obračunava koliko koncentrata može da pojede, imamo konrolu muže, ne crpi kravu. Jednostavno tehnika napreduje, mi sad krećemo u to a ljudi u Evropi koriste to već deset godina, mi se polako prilagođavamo tome, objašnjava Olivera Latinović vlasnica poljoprivrednog gazdinstva Latinović u Nakovu.

Gazdinstvo Latinović danas je posetio Dalibor Oličkov, rukovodilac odseka za poljoprivredu Grada Kikinde. Podsetio je da grad za razvoj stočarstva izdvaja sredstva. To se prošle godine kretalo na nivou 3,5 miliona dinara, a konkretno za stočare tu su podsticaji za nabavku opreme za stočarstvo, za nabavku priplodnih grla, veštačko osemenjavanje i refundaciju dela troškova za odlaganje uginulih životinja.

Gazdinstvo Latinović je jedno od najsavremenijih gazdinstava na teritoriji grada Kikinda koje se bavi stočarstvom i ono jeste apliciralo po više osnova iz sredstava Grada Kikinde i svakako može da posluži kao primer dobre prakse za sva ona gazdistva koja žele da se bave stočarstvom na profesioanalan način. Takođe, pored subvencija grada Kikinde, stočarska gazdistva mogu da apliciraju za državnu zemlju na osnovu prava prečeg zakupa i taj postupak je nedavno završen. Izdato je blizu 800 hektara zemlje po pravu prečeg zakupa. Ovim putem bih napomenuo svim poljoprivrednim gazdistvima koja žele da licitiraju da prate lokalne medije i novine jer će uskoro izaći oglas koji se odnosi na licitaciju državne zemlje, ističe Dalibor Oličkov, rukovodilac odseka za razvoj poljoprivrede Grada Kikinda.

Mogu da kažem da imamo dobru saradnju sa gradskom upravom. Ljudi se trude da nam izlaze u susret koliko je to moguće. Nama je problem kada su parcele koje uzmemo u zakup udaljene od farme, mi dovlačimo kabastu hranu, detelinu, silažu, vi treba da 20,30 puta odete do njive da vučete tu silažu, ako je to velika kilometraža to veoma povećava troškove proizvodnje i to treba u kratkom vremesnkom roku da se dovuče što povlači probleme organizacije. Koliko je moguće ljudi izlaze u susret. I sami znate da zemlje sve manje ima. Mi se trudimo da kupimo ali to je jako poskupelo a iz ove proizvodnje izdvojiti ta sredstva je jako teško. Treba izdvojiti za mehanizaciju, đubrenje, mužu, objekte…Velika su ulaganja i dosta ljudi odustaje. Mislim da će se tek kroz nekoliko godina videti šta se dešavalo u ovom periodu, kaže Olivera.

Svega dva poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Kikinda koristi robotsku mužu. Jedno u Bašaidu i naši današnji domaćini koji u ovom trenutku imaju 220 muznih grla. Zbog velikih troškova za osavremenjavanje govedarske proizvodnje odnosno proizvodnje mleka, mali proizvođači teško da su u prilici da izdvoje sredstva za modernu opremu. Zato je neophodno pratiti konkurse i koristiti donatorska sredstva.

To je jedna od najbitnijih stvari, biti u trendu, pratiti savremene trendove poljoprivredne proizvodnje ali je jako teško isfinansirati iz sopstvenih sredstava automatizaciju stočarstva. Zato su tu fondovi Pokrajinskog sekretarijata ili fondovi koje raspisuje IPARD. Tu gazdinstva mogu da apliciraju i dobiju sredstva za tu namenu, dodaje Oličkov.

Poljoprivrdno gazdistvo Latinović važi za najbolju visoko tehnološku mlečnu farmu u našem regionu a uprkos pokušajima da budu u toku sa savremenom poljoprivredom, proizvodnja mleka nije dovoljno sigurna oblast koja omogućava pravljenje dugoročnih planova. Gazdinstvo je u narednih pet godina opterećeno isplatom kredita za nabavku ovog robota a od brojnih faktora zavisiće dalja ulaganja.