Reprezentativno Udruženje penzionera Kikinde

Na nedavno održanoj Skupštini Udruženja penzionera Kikinde, najviše se diskutovalo, kako je predsednik udruženja Velizar Silvester rekao, o dužini trajanja zakona o privremenom obračunavanju penzija.

Jedna od tema, može se reći ključna, o kojoj se diskutovalo na prvoj redovnoj Skupštini Udruženja penzionera Kikinde bilo je pitanje dužine trajanja privremenog obračunavanja penzija. Naime, samo 15% od ukupnog broja izdatih rešenja o penzionisanju u jednoj godini je konačno, dok sva ostala imaju privremeni karakter.

 

Kako bi se smanjio broj privremenih penzija, nadležni rade na izmeni propisa po kojima će ona biti oročena na određeni vremenski period, ali se ne zna na koji, naveo je predsednik kikindskog Udruženja penzionera, Velizar Silvester.

Savez penzionera Vojvodine dao je obaveštenje da je kikindsko Udruženje reprezentativno udruženje penzionera na teritoriji grada Kikinde, što znači da je jedinstveno i da se državni organi jedino njima mogu obratiti, za sve što je u interesu ove populacije sugrađana.