Rekonstrukcija pruge omogućiće uštede MSK od nekoliko stotina hiljada evra godišnje

„Infrastruktura železnice Srbije“ počela je 25. novembra rekonstrukciju pruge Kikinda – MSK Kikinda, u dužini od šest kilometara. Ova pruga biće prvi put rekonstruisana nakon više decenija.

Rekonstrukcija pruge Kikinda – MSK Kikinda značajno će doprineti povećanju bezbednosti i efikasnosti železničkog saobraćaja, kao i produktivnosti rada MSK Kikinda. Naime, ovom deonicom za potrebe MSK Kikinda mesečno saobraća oko 550 do 600 teretnih vagona, pa će rekonstruisana pruga omogućiti brži i kvalitetniji transport robe železnicom.

Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda zahvaljujući remontu ove pruge ostvariće uštede od par stotina hiljada evra na godišnjem nivou – izjavio je povodom početka radova na rekonstrukciji pruge Kikinda – MSK Kikinda, Mirko Latinović, generalni direktor MSK Kikinda.

Za nas početak remonta ove pruge deluje gotovo nestvarno. Ovih šest kilometara pruge do železničke stanice sputavalo nas je da servisiramo kupce na zadovoljavajući način sa naših 210 cisterni. Imajući u vidu da je osovinsko opterećenje ove pruge bilo 16 tona po osovini, a da je u Evropi između 22 i 28 tona po osovini, morali smo da vozimo poluprazne vagone i imali mnogo gubitaka u tom poslu – kaže Latinović.

Prema njegovim rečima, godišnje se prugom Kikinda – MSK Kikinda prevozi između 200 i 240 hiljada tona robe. Samo prošle godine ovom deonicom saobraćalo je 311 kompozicija sa po 17 cisterni, odnosno preko pet hiljada vagona.

Bez remonta pruge, morali bi smo da rentiramo barem po 15 cisterni za prevoz metanola po ceni od 15 evra po toni i još toliko cisterni za prevoz sirćetne kiseline po ceni od 30 evra po toni, pa je lako izračunati koliko je to na godišnjem nivou – istakao je Latinović.

On se zahvalio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, „Infrastrukturi železnice Srbije“ i Vladi Republike Srbije na realizaciji ovog projekta i naglasio da je remont pruge dokaz potencijalnim i novim kupcima da ubuduće više neće biti logističkih problema, a da će istovremeno sa aspekta bezbednosti omogućiti kontrolne preglede i redovne opravke cisterni MSK Kikinda.

„Infrastruktura železnice Srbije“ prugu Kikinda – MSK Kikinda rekonstruisaće samostalno, odnosno sopstvenim sredstvima, opremom i ljudstvom, a u okviru trogodišnjeg programa obnove regionalnih pruga u Srbiji koji je započela 2018.

Planirano je da radovi na rekonstrukciji šest kilometara ove pruge budu završeni do marta 2020. godine, a ukupna procenjena vrednost posla iznosi 3,36 miliona evra.

Radovi obuhvataju zamenu stare kolosečne rešetke na drvenim pragovima, nestandardnim šinama i kolosečnim priborom i zastorom od šljunka sa novom kolosečnom rešetkom na betonskim pragovima i zastorom od novog tucanika. Ugradiće se šine i pragovi pridobijeni sa magistralnih pruga, kao i novi.

Po završetku radova, brzina vozova sa sadašnjih 10 km/sat biće podignuta na 50 km/sat, a osovinsko opterećenje će sa sadašnjih 16 tona po osovini, biti podignuto na 22,5 tona po osovini.