Rehabilitacioni centar, jedinstven u Srbiji

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite ima novu uslugu , jedinstvenu ovakve vrste u Srbiji. Projekat “Razvoj lokalnih socijalnih usluga za osetljive grupe – Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju” zajednički su realizovali Grad Kikinda i udruženje „Panonska inicijativa“.
-Projekat je omogućio novu socijalanu uslugu namenjenu deci i osobama sa smetnjama u razvoju o kojima gradska uprava brine godinama unazad. Važno nam je da sa partnerima iz civilnog sektora kreiramo i realizujemo projekte važne za građane, naročito za one kojima je neophodna dodatna podrška. Udruženim snagama obezbedićemo sredstva kojima ćemo uspostaviti i nove usluge – istakla je Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika.


Misija Centra za pružanje usluga socijalne zaštite je poboljšanje kvaliteta života deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Projektom je predviđeno da se 30 korisnika služe novim prostorom ,a birani su po određenim kriterijumima.
-U skladu sa tim da se u okviru našeg centra razvijaju različite usluge u prilici smo da ponudimo i nestandardizovanu uslugu. U projekat su uključeni korisnici našeg centra, deca iz Škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“, deca iz nevladinih organizacija koje se bave decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i svi koji pohađaju redovne škole, a imaju potrebu za defektološkom podrškom – rekla je Vesna Stanaćev, direktorica Centra za pružanje usluga socijalne zaštite.


U Rehabilitacionom centru nalaze se senzorna, bela i slana soba.
-U senzornoj sobi u zavisnosti od individualnih potreba korisnika razvija se jedno ili više čula. Bela soba služi za relaksaciju i dostizanje stanja mirne budnosti. U slanoj sobi sprovodi se terapija solju koja je odlična za imuni sistem – objasnila je Dragana Dukić, Udruženje „Panonska inicijativa“.
Sa korsinicima će raditi stručni radnici. Projekat je vredan 180.000 evra, a cilj je da postane samoodrživ.