Registracija odnosno preregistracija stambenih zajednica

Do kraja ove godine ističe zakonski rok da svaka zgrada mora da ima svog upravnika iz redova stanara ili da oni potpišu ugovor o poveravanju poslova profesionanog upravljanja, kao i privremenog imenovanja prinudnih upravnika, neophodno je ispoštovati zakonski rok o imenovanju upravnika.

Gradska uprava će u petak, 17. novembra, u Svečanoj sali gradske kuće u 17 sati, organizovati sastanak sa svim zainteresovanim stanarima i građanima o registraciji odnosno preregistraciji stambenih jedinica.