Raspored rada u ambulantama za decu od 1. do 5. aprila

Raspored rada u ambulantama za decu od 1. do 5. aprila

ZBOG RADOVA U DISPANZERU PREGLEDI SE OBAVLJAJU U AMBULANTAMA U MIKRONASELJU I A NASELJU.

 

SAVETOVALIŠTE ZA ZDRAVU DECU SE PREMEŠTA U AMBULANTI RADA TRNIĆ 17 KIKINDA-kod vrtića Kolibri

01.04.2019.-Dr Kovljenić Spomenka 07h-13h

02.04..2019 – Dr Tomin Vesna 07h-13h

03.04..2019 -Dr Grujić Dragana 07h-13h

04.04.21.03.2019 Dr Abu-Haija Ana 07h-13h

KURATIVNI PREGLEDI SE OBAVLJAJU PO SLEDEĆEM RASPOREDU

Dr Tomin Vesna 01.04..2019 -Svetosavska 105 13h-20h

03.04..2019 -Svetosavska 105 07h-13h

04.04..2019 -Svetosavska 105 07h-20h

05.04..2019 – Svetosavka 105 07h-13h

Dr Abu-Haija Ana 01.04..2019 – Rada Trnić 17 13h-20h

02.04..2019 – Svetosavska 105 13h-20h

03.04..2019 –Svetosavska 105 13h-20h

05.04..2019. – Svetosavska 105 13h-20h

Dr Grujić Dragana 01.04..2019- –Svetosavska 105 07h-13h

02.04..2019 – Svetosavska 105 07-13h

04.04..2019 – školski dispanzer UZ kukova

05.04..2019 – Rada Trnić 17 07h-13h

kolibri 316-217

miki 316-218