Raspisana dva javna poziva za pravo prečeg zakupa

Grad Kikinda u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu raspisao je dva javna poziva za ostvarivanje odnosno za dokazivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada za narednu 2021. godinu. Na javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu konkurisati: škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove kojima se može dati na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara, potom fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija koji mogu da konkurišu za najviše do 1.000 hektara, dok pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva treba da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu, do 31. oktobra ove godine.

Na javni poziv za dokazivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada za narednu 2021. godinu mogu da konkurišu vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada odnosno voćnjaka i vinograda koji su u rodu , a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Na poziv mogu da se jave i držaoci domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao i da imaju aktivan status najmanje godinu dana. Rok za dostavljanje potrebne dokumentaciju je takođe 31. oktobra ove godine.

Svi zainteresovani za ostvarivanje prava prečeg zakupa po jednom i drugom osnovu dužni su da najkasnije do 1. septembra 2020. godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne i veterinarske inspekcije. Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Uslužnog centra gradske uprave ili sa sajta www.kikinda.org.rs. Po pravu prečeg zakupa za 2019/2020. godinu na teritoriji grada izdato je 4.591 hektar.