Raspisan konkurs za projekte iz oblasti radne prakse mladih

Gradsko veće Kikinde raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta za 2017. godinu za projekte iz oblasti radne prakse mladih.Učesnici Javnog konkursa za dodelu sredstava mogu biti omladinske organizacije i udruženja koja se bave mladima, a koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji grada Kikinda i upisana su u registar kod nadležnog organa.Rok za dostavljanje prijave je 31. januar .