Rampa za invalide na ulazu u Visoku školu strukovnih studija

Na ulazu u zgradu koju zajednički dele Visoka škola strkovnih studija za obrazovanje vaspitača i SSŠ „Miloš Crnjanski“ odnedavno se nalazi rampa za invalide. Sredstva za rampu jedina visokoškolska ustanova u gradu dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, istakla je Angela Mesaroš, direktorica VŠSSOV.

-Odobreno nam je 210.000 dinara za izgradnju prilazne rampe za osobe sa invaliditetom. Iako nemamo studenata sa invaliditetom, imamo gostujuće profesore kojima je nephodna rampa, a osim toga imamo odličnu saradnju sa korisnicima „Naše kuće“ i OŠ „6. oktobar“ kojima će rampa puno značiti – rekla je Angela Mesaroš.

Kako napominje naša sagovornica u narednom periodu škola će konkurisati za sredstva za sanaciju poda u amfiteatru. U ovoj prostoriji postoji itision koji je u lošem stanju i neadekvatan je za održavanje.

Od oktobra, od kada je počela nova školska godina za studente, nastava je bila kombinovana, ali sa pogoršanjem epidemiološke situacije od 16. novembra nastava je u potpunosti na daljinu.