Putevi mlinova

IPA projekat prekogranične saradnje Mađarska Srbija spojio je pet partnera oko zajedničkog cilja povezivanja i saradnje radi stvaranja kapaciteta i što bolje turističke ponude. Projekat „Mlinovi koji melju, putevi koji spajaju“ relaizuje se u više faza, a Narodni muzej Kikindi kao partner organizovao je seminar „Interpretacija nasleđa“ i izložbu o mlinovima.

Izložba će biti otvorena do kraja decembra i to je dobra prilika da se Kikinđani upoznaju sa putevima mlinova.

Seminar je obuhvatio više predavanja među kojima su i predstavnici Kancelarija za turizam grada Kikinde govorili o našem nasleđu.Seminaru su prisustvovali volonteri muzeja, učenici Ekonomsko-trgovinske škole smer turistički tehničar, kao i članovi udruženja građana.